Apollo

Plan zarobkowy WoToken (Apollo)

Przechowując nasze aktywa kryptowalutowe na portfelu WoToken, możemy dodatkowo generować do 20% miesięcznie. Taką możliwość daje nam inteligentny robot Apollo, któremu możemy udostępnić nasze środki z portfela, i który generuje zyski z handlu oraz arbitrażu na kryptowalutach. Arbitraż, jest to strategia handlu bez ryzyka polegająca na zarabianiu na różnicach cenowych kryptowalut na różnych giełdach. Kupujemy więc kryptowalutę czy też tokeny po najniższej cenie na jednej giełdzie i jednocześnie sprzedajemy drożej na innej. Giełdy nie mają bowiem idealnie zintegrowanych kursów co zautomatyzowany robot może zręcznie wykorzystywać.

Aby uruchomić aplikację Apollo na naszym portfelu WoToken musimy posiadać kryptowalutę o wartości co najmniej $1000. Możemy wtedy uruchomić plan Apollo 1:

Plan: Apollo 1
Kwota: od $1000
Dzienne odsetki: od 0.25% do 0.5% (6-15% miesięcznie)

Jeżeli posiadamy wyższe aktywa to możemy zarobić jeszcze więcej. Przeznaczając przynajmniej $5000 pod działanie aplikacji Apollo, w planie Apollo 2 nasze zarobki wyglądają następująco:

Plan: Apollo 2
Kwota: od $5000
Dzienne odsetki: od 0.3% do 0.65% (10-20% miesięcznie)

W każdej chwili możemy zatrzymać działanie aplikacji Apollo oraz przenieść środki na nasz główny portfel. Odsetki z programu dodawane są do salda tokena WOR (Token World Robot), którego saldo za pomocą wewnętrznej wymiany możemy w każdej chwili wymienić na ETH (Etherum). Prowizje za wymianę


Zasilenie portfela i aktywacja programu Apollo

Logujemy się na konto. Po zalogowaniu, z głównego menu aplikacji wybieramy zakładkę “Add Asset”:

Z rozwijanego menu wybieramy aktywo, z którego planujemy zasilić portfel a następnie wpisujemy jego nazwę, np. BTC, ETH, USDT itd. Możemy mieć jedno lub wiele aktywnych aktyw:

Kiedy mamy już stworzone aktywo, przechodzimy do zakładki Asset w dolnym menu:

Pojawia nam się lista dostępnych aktyw. Wybieramy link “Deposit” obok interesującego nas aktywa. Przykład z naszego konta:

Zasilenia dokonujemy poprzez zeskanowanie kodem QR lub wysyłając nasze środki na skopiowany adres portfela. Po osiągnięciu kilku potwierdzeń z sieci nasze konto zostaje zasilone, co możemy zweryfikować przeglądając zakładkę assets. Przykład z naszego konta:

Teraz pozostaje nam przenieść nasze środki do aplikacji Apollo, aby generować dzienne odsetki. Przechodzimy do zakładki Apollo (dolne menu):

Klikamy zielony przycisk “in” przy interesującym nas aktywie:

i podajemy kwotę jaką chcemy przetransferować z głównego salda (min. $1000). Podajemy nasze hasło finansowe i zatwierdzamy:

W prawym górnym rogu musimy jeszcze przełączyć aplikację Apollo na aktywną. Tę czynność zatwierdzamy również hasłem finansowym:

Teraz wystarczy czekać na nasze dzienne naliczenia, które będą dodawane do naszego salda WOR.

Po włączeniu planu “Apollo” formą promocji jest również dostęp do gry typu “koło fortuny”, którą możemy użyć dwukrotnie. Nie możemy tutaj przegrać a wartość WOR, którą wylosujemy zostanie dodana do naszego salda:


Wypłata środków

Aplikacja Apollo generuje odsetki na głównym saldzie konta WOR. Saldo to możemy wymienić na ETH (Etherum). Prowizja za wymianę WOR na ETH wynosi 2%.

Jeżeli zlecamy wypłatę salda Apollo przed 45 dniami od uruchomienia robota, to prowizja za wypłatę na główne saldo wynosi 5% a jeśli po 45 dniach to 1%.