Wo Token i plan bonusowy

Wo Token i plan bonusowy

Plan bonusowy oferuje nam prowizję od zarobków naszych poleconych. Nasza prowizja rośnie wraz z zapraszaniem kolejnych osób do systemu:

Za zaproszenie jeden osoby do systemu otrzymujemy 50% jej dziennych zarobków z planu Apollo.

W przypadku zaproszenia 2 osób, otrzymujemy 80% zarobków poleconych a także otwiera nam się możliwość zarabiania prowizji na drugim poziomie – 50%.

W przypadku zaproszenia 3 osób, otrzymujemy 100% zarobków osób poleconych na 1 poziomie, 50% na drugim a także otwiera nam się poziom trzeci, na którym zarabiamy 30% od zarobków osób poleconych.

Liczba osób bezpośrednio poleconych determinuje więc głębokość odblokowanych poziomów. Jeżeli posiadamy aktywny plan Apollo1, to maksymalna głębokość struktury wynosi 10 poziomów. Jeżeli więc mamy 10 osób bezpośrednio poleconych to odblokujemy 10 poziomów poleconych. Na pierwszym poziomie zarabiać będziemy 100% zarobków poleconych, na drugim 50%, na trzecim 30% a na 4-10 10%.

Jeżeli posiadamy aktywny plan Apollo2, to maksymalna głębokość struktury wynosi 15 poziomów. Prowizje na poziomach 1-10 są takie same jak w przypadku planu Apollo1, natomiast na poziomach 11-15 zarabiamy 5% prowizji.

Możemy również odblokować nieskończone poziomy w dół z prowizją 5%, ale do tego wymagany jest osobisty obrót struktury na 1 poziomie w wysokości $250,000.

Jeżeli 3 naszych bezpośrednich poleconych posiada osobisty obrót struktury na 1 poziomie w wysokości $250,000, to wtedy na nieskończonych poziomach zarabiamy 10%.

Jeżeli tych 3 partnerów również posiada bezpośrednich 3 partnerów z osobistym obrotem struktury w wysokości $250,000, to wtedy na nieskończonych poziomach zarabiamy 15%.

Jeżeli tych 9 partnerów na 2 poziomie również posiada bezpośrednich 3 partnerów z osobistym obrotem struktury w wysokości $250,000, to wtedy na nieskończonych poziomach zarabiamy 20%.